¿Nthädi hñäki Motor?

Ga̲tho sabemos da, puesto da corriente ar motor ar xki dätä ma, ma da variación voltaje fuente poder ar xki dätä, monofásico, mecánicos magulladuras, ngi aislamiento deficiente causada ya fabricación acciones, dividieron entre hñu ya fases motor bobina giro hingi maa circuito, hingi maa circuito ja ya bobinas, ar bobina cortocircuito ja ya postes ne ya bobina cortocircuito fase. Nuna fenómeno, da queremos ga varios ar nt'ot'e inspección: observación externa (1). Observación ar caja ar bobina final xi carbonizado, dejando marrón nk'a'mi 'mefa xta enrollar ar recalentamiento ne ár ñu̲ni. Tsoxpa ar sonda (2) comprobar ár nt'ot'e. 20 ya t'olo ora ar carga (anormal da ngut'a detener), ko ar toque espalda ndunthe ya xeni ar mpat'i ar bobinado mäs xi ngu normal. (3) energizado ar experimento. Medir ko 'nar amperímetro, nu'bu̲ 'nar corriente fase ar xki dätä, nä'ä indica ne ar fase pe̲ts'i 'nar cortocircuito. Inspección puente (4). T'e̲ni 'nar resistencia DC devanados, nu'bu̲ da nthe̲hu̲ 'ra debe hingi 'na'ño mäs de ar 5%, más da resistencia 'nar falla hingi maa circuito ar fase pequeño. Ar nt'ot'e hingi maa circuito (5) ar ar xe̲ni reconocimiento. Medida devanado jar cortocircuito, ar produce vibración asero. (6) Multímetro wa ya megger ley. Medido ja 'nar resistencia aislamiento bobinado bifásico fase, nu'bu̲ ar da xí na t'olo wa cero, nä'ä indica da jar fase ar bobinado bifásica ar ar cortocircuito. Ar nt'ot'e caída voltaje (7). Ar serie ar hñu ya devanados pasa ma corriente alterna xí hñets'i'i Ntsuni, lecturas ar nt'ot'e pequeño 'nar Hmunts'i 'mefa ar cortocircuiten falla. Nt'ot'e nu'bya (8). Motor operación hinda carga, ar ndui t'e̲ni ya t'e̲ni ya corriente, yoho ya fases hñu ar fases ne ar comparación ar mpa̲ti, nu'bu da mpa̲ti ko poder mpa̲ti, 'nar cortocircuito bobina ar dätä fase nu'bya.